• nl
  • en

vha-sqsNieuws

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) aangenomen. De gewijzigde wet zal per 1 juli 2017 gaan gelden. De wijziging is vooral gericht op betere preventie. Beroepsziekten, arbeidsgerelateerde...

Aanzeggen en opzeggen; twee niet met elkaar te verwarren begrippen

Sinds de invoering van de WWZ lijkt er verwarring te zijn ontstaan over de termen “aanzeggen” en “opzeggen”. Met enige regelmaat duiken er uitspraken op, waarin partijen twisten over de vraag of de mededeling van de werkgever moet worden aangemerkt als een aanzegging,...

Informatie over de Wet Werk en Zekerheid

Sinds 1 januari 2015 is het arbeidsrecht op meerdere punten fundamenteel gewijzigd ten gevolge van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”). In dit memo, dat uitdrukkelijk niet uitputtend bedoeld is, geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.   Hoofdlijnen...

© 2016 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht