Aanzeggen en opzeggen; twee niet met elkaar te verwarren begrippen

 

Aanzeggen en opzeggen; twee niet met elkaar te verwarren begrippen

 
 

Sinds de invoering van de WWZ lijkt er verwarring te zijn ontstaan over de termen ‘aanzeggen’ en ‘opzeggen’. Met enige regelmaat duiken er uitspraken op, waarin partijen twisten over de vraag of de mededeling van de werkgever moet worden aangemerkt als een aanzegging, een opzegging, of wellicht als beiden. Twee begrippen, die in onderstaand nieuwsbericht nader worden uitgelegd. Een verwarring van de twee termen speelt voornamelijk een rol in de situatie dat de werkgever meent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en dus een aanzegging in de zin van artikel 7:668 BW doet, terwijl de werknemer in de veronderstelling verkeert een vast dienstverband te hebben.

AdobeStock_142866783-1080x675.jpg
 
 

Aanzeggen

Per 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om, schriftelijk, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer te informeren over welk vervolg er wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst. De bedoeling hiervan is dat de werknemer weet of zijn dienstverband wordt voortgezet en, indien dat het geval is, onder welke voorwaarden dat gebeurt. Voldoet een werkgever niet aan zijn verplichting om de werknemer (tijdig) aan te zeggen, dan kan de werknemer mogelijk een boete (naar rato) opeisen ter grootte van één bruto maandsalaris.